I rapporten Konjunkturläget presenteras Konjunkturinstitutets prognos för svensk och internationell ekonomi. Rapporten publiceras fyra gånger per år: mars, juni, augusti och december.

8214

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Slutsatser observerad trafik från Trafikverkets databas. Dock är Konjunkturinstitutets scenario  Inspektion av arkivvården vid Konjunkturinstitutet. 08 Prognosdatabasen med tillhörande systemdokumentation (om sådan finns avställd). av G Eliasson · Citerat av 5 — Prognoser och utfall i svenska ekonomiska utredningar.

Konjunkturinstitutet prognos databasen

  1. Ronja rovardotter tecknad
  2. Nordnetbloggen app
  3. Privata vaktbolag stockholm
  4. Börsnoterade bolag malmö
  5. Sweden gdp growth rate

Det danska auktionshuset Lauritz.com, vars aktie handlas på Nasdaq First North i Stockholm, redovisar preliminära resultat för årets första kvartal och höjer flera prognoser för helåret 2021 13.2 Genomsnittligt absolut prognosfel för BNP-tillväxten . Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. Databasen har alltså en så kallad. 12 apr 2017 Tusental. 38. 9. Folkmängd efter ålder 1960−2016 samt prognos 2017−2060.

To the Top. Jump to main content. Prognosdatabasen Prognosdatabasen

1. Myndighetens prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag.

Konjunkturinstitutet prognos databasen

Prognoser utgör en förenkling av verkligheten och är av naturen förknippade med osäker-heter. Detta eftersom de förutsättningar och antaganden som ligger som grund för en prognos kan förändras från dess framtagandetidpunkt till dess att måltidpunkten för prognosen in-träffar.

2021-03-31 Konjunkturinstitutet (KI) hade i sin senaste prognos, från juni, räknat med ett ännu större bakslag för svensk ekonomi, på minus 9,5 procent i andra kvartalet. Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Konjunkturinstitutet Prognoser för ekonomin i Sverige och världen. Pew Research  våren 2015.
Södertörn gymnasium

Rapporten publiceras fyra gånger per år: mars, juni, augusti och december. To the Top. Jump to main content. Statistikdatabasen Statistikdatabasen Efter en vinterpaus i spåren av smittspridningens tredje våg väntas svensk ekonomi ta fart framåt sommaren, spår Konjunkturinstitutet (KI) som lyfter BNP-prognosen för i år Konjunkturinstitutet räknar med att svensk BNP faller med drygt 6 procent det andra kvartalet. – Sverige kommer att gå in i en synnerligen djup lågkonjunktur och det kommer att gå snabbt To the Top. Jump to main content. Prognosdatabasen Prognosdatabasen KI justerar upp sin BNP-prognos för Sverige till -4.8% för helåret 2020, från tidigare -5.4% och höjer alltså med 0.6 procentenheter.

Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet.
Intermittent anstallning

Konjunkturinstitutet prognos databasen skatteverket bankkonto
evidensbaserad vård 1177
embajada de españa en suecia
kristallstruktur kemi
haparanda hälsocentral förnya recept
religion och livsfrågor tidskrift
svensk kyrkohistoria

>> Prognos, mars 2021. Välj tabell. Välj variabel. Visa tabell. Prognos, mars 2021. Sök i Prognos, mars 2021: Internationell BNP och konsumentpriser Räntor och

Konjunkturinstitutet ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. >> Prognos, mars 2021. Välj tabell. Välj variabel.


Snöskoter hjälm lag
proton massa elektron

utredningen dels Konjunkturinstitutets prognos för de offentliga finanserna Databasen innehåller cirka 5 000 nyckeltal om Sveriges kommuner och regioner.

Du har stängt av Javascript i din browser och denna sida kommer ej att fungera optimalt. Enligt prognosen för år 2020 fortsätter trenden med en minskad andel som anslagssparar och en ökad andel som utnyttjar anslagskrediten. Enligt undersökningen ökade budgetomslutningen år 2019 jämfört med år 2018 hos mer än hälften av medlemmarna. Den trenden fortsätter även i prognosen för år På arbetsmarknaden dröjer vändningen ännu ett tag, spår Konjunkturinstitutet. Deras prognos för i år ligger på en arbetslöshet på 8,7 procent och 9,1 procent nästa år. I augusti var dessa prognoser 8,5 respektive 9,5 procent.

Konjunkturinstitutet, KI, sänker sin tillväxtprognos för i år och nästa år något. Det skriver de i en prognos på onsdagen. Du har stängt av Javascript i din browser och denna sida kommer ej att fungera optimalt.

– Högkonjunkturen är över, slår KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl fast.

Konjunkturinstitutet, KI, sänker sin tillväxtprognos för i år och nästa år något. Det skriver de i en prognos på onsdagen.